ankieta

Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres:
www:
Przedstawiciel:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Opis odpadów:
Cel utylizacji odpadów (np. obniżenie kosztów utylizacji odpadów, zmniejszenie kosztów wywozu odpadów, zmniejszenie kosztów paliw konwencjonalnych, produkcja energii elektrycznej, produkcja pary technologicznej itp.):

Typ utylizacji odpadów:
- roślinny
- zwierzęcy
- komunalny
- inny - jaki?

Stan skupienia:
- ciało stałe
- ciecz
- gaz
- zawiesina

Ilość odpadów(ton/dzień):Średnia wielkość pojedynczego elementu odpadu:
Wysokość:
Szerokość:
Długość:
ŚrednicaWartość opałowa(MJ/kg):
Wilgotność(%):
Gęstość (kg/m3):

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem energii:
- cieplnej
- elektrycznej
- chłodu


Czy odpad jest niejednorodny i wymaga posortowania (oddzielenia części niepalnych np. szkła kamieni, metali):
- tak
- nie


Czy w pobliżu zakładu znajduje się duży odbiorca energii cieplnej (zakład produkcyjny, miasto itp.):
- tak
- nie


Jakie jest aktualne zapotrzebowanie Państwa przedsiębiorstwa na energię:
- cieplną
- elektryczną
- chłód

Dodaj plik:


Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl