budowa spalarni odpadów

Projektowanie spalarni odpadów


wg. projektu i technologii opracowanych w ENERGO-SPAWSpalarnie odpadów, które proponujemy naszym klientom są wyposażone zasadniczo w system podawania odpadów do pieca, stalowy piec obrotowy, dopalacz, wymiennik ciepła oraz stację oczyszczania spalin.

W zależności od rodzaju (stanu skupienia), wilgotności, rozdrobnienia i wartości opałowej odpadów ,każdorazowo technologia termicznej utylizacji będzie nieco inna.

Preferujemy wielkości instalacji o mocy przerobowej do 1250 kg/h i mocy cieplnej 1, 3, 5 MW. Paliwem rozruchowym naszych instalacji jest gaz lub olej opałowy.

W naszej ofercie znajduje się zarówno projektowanie spalarni odpadów jak i budowa spalarni odpadów. Możemy zaprojektować i uruchomić spalarnie ciekłych i półciekłych odpadów niebezpiecznych. W takich spalarniach priorytetem jest pozbycie się odpadów, a nie inne korzyści np. ze sprzedaży ciepła.

Termiczne przekształcanie odpadów rozumiane ogólnie, to zwyczajne spalanie odpadów z kontrolowanym nadmiarem tlenu i kontrolowaną temperaturą. W tej sytuacji nic z odpadów w postaci surowca wtórnego nie odzyskujemy. Po spaleniu pozostaje popiół w odpopielniku i pyły na filtrach w formie suchej lub mokrej - w zależności od przyjętego systemu oczyszczania spalin.

Spalarnia redukuje ilość odpadów o ok. 90%. Pozostałością po spaleniu są popioły, pyły oraz ścieki ze stacji oczyszczania spalin, których dalsza droga jest ściśle regulowana przepisami prawa ochrony środowiska.

Emisja spalin, której skład i wielkość jest także unormowana, podlega urzędowej kontroli.

Polskie przepisy opisują odpady 6 - cyfrowym kodem. Oznaczenie kodu „gwiazdką” charakteryzuje odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne muszą spalać się z nadmiarem tlenu, a spaliny muszą przebywać w temp. min. 1100°C przez okres min. 2 sek.

Odpady niesklasyfikowane jako niebezpieczne też muszą spalać się z nadmiarem tlenu, a ich spaliny muszą przebywać w temp. min. 850°C przez min. 2 sek.

Ww. temperatury narzucają zastosowanie odpowiednich technologii spalania oraz użycie odpowiednio wytrzymałych termicznie materiałów.

Budowa spalarni odpadów

Projektowanie spalarni odpadów przeprowadzamy z najwyższą starannością i w zgodzie z wszelkimi normami. Budowa spalarni odpadów jest odpowiedzialnym zadaniem. W Polsce przedsiębiorcy najczęściej chcą spalać: RDF – rozdrobnione odpady komunalne, mączkę mięsno-kostną, zmielone odpady ze sklepów wielkopowierzchniowych (marketów), granulowane osady ściekowe, wytłoki warzywne, rozdrobnione gumy i tworzywa sztuczne np. elementy samochodowe.

Druga grupa odpadów to takie, po których spaleniu pozostaje produkt nadający się do powtórnego wykorzystania w procesach technologicznych. Należą do nich np. piaski formierskie, gdzie po wypaleniu spoiwa (żywicy), piasek nadaje się do ponownego użytku. Przykładem odzysku mogą także służyć rozdrobnione tarcze szlifierskie i papiery ścierne, gdzie po wypaleniu spoiwa odzyskujemy ziarna węglika krzemu, nadające się do powtórnej produkcji tarcz ściernych. Projektowanie spalarni odpadów jest czasochłonne i trwa około czterech miesięcy.

Projektowanie i budowa spalarni odpadów są możliwe dla przedsiębiorców, którzy mogą zagospodarować otrzymane z procesu spalania ciepło, we własnym zakładzie np. wykorzystując parę w procesie technologicznym. Spalarnia powinna mieć stabilny odbiór ciepła, dlatego korzystne jest sytuowanie spalarni bezpośrednio przy tzw. PEC-ach gdyż one mają już gotową sieć dystrybucji ciepła.

Spalarnia zazwyczaj może pokryć co najwyżej letnie zapotrzebowanie PEC-u na ciepło i tylko w ułamkowej części zapotrzebowanie w okresie zimowym.

Projektowanie spalarni odpadów oraz budowa spalarni odpadów to proces trwający od 12 do 18 miesięcy pod warunkiem wcześniejszego uzyskania w Urzędzie Gminy wszystkich stosownych pozwoleń, w tym decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych. Produkcja energii elektrycznej przy okazji spalania odpadów jest możliwa, ale wymagania techniczne co do kotła parowego oraz konieczność użycia turbin parowych z oprzyrządowaniem elektrycznym czynią tę inwestycję, niestety, kosztowną.

Opracował Emil Mikulski – właściciel ENERGO-SPAW

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
budowa spalarni odpadów
Projektowanie spalarni odpadów
profesjonalne projektowanie spalarni odpadów
trwała budowa spalarni odpadów
solidna budowa spalarni odpadów
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl