kontakt

Firma ENERGO-SPAW z Poznania
projektuje, buduje i wdraża do eksploatacji instalacje do termicznej utylizacji odpadów z jednoczesnym oczyszczaniem spalin, wytwarzaniem pary, energii elektrycznej i chłodu.

Zajmujemy się technologią spalania odpadów w piecu obrotowym (min. 8500C) / 2s w ilości od 5 ton dziennie. W naszych instalacjach TPO możemy spalać odpady z przemysłu piwowarskiego, owocowo -
- warzywnego, mięsnego, papierniczego, osady z oczyszczalni ścieków oraz posortowane i rozdrobnione odpady komunalne (RDF).

Po naszej czterokomorowej oczyszczalni spalin, zawartość zanieczyszczeń w spalinach jest poniżej:

pyły - 10 mg/m3
NO2 - 200 mg/m3
SO2 - 50mg/m3
CO - 50 mg/ m3
HCL - 10 mg/ m3
rtęć i jej związki - 0,05 mg/m3
kadm – 0,05 mg/m3
metale ciężkie łącznie- 0,5 mg/m3
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl