instalacja tpo

Instalacja do spalania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

ENERGO-SPAW projektuje, buduje , wdraża do eksploatacji i serwisuje spalarnie odpadów. Każda spalarnia ze względu na różnorodność odpadów stanowi indywidualny projekt dla danego Klienta.

Nasza technologia jest elastyczna i składa się z :układu przygotowania odpadów ( suszenie, rozdrabnianie, ważenie , mieszanie )
układu ciągłego lub porcjowego podawania do pieca
stalowego pieca obrotowego min. 850 0C
dopalacza spalin 850 0C/1150 0C/2 sek.
układu automatycznego odpopielania
układu odzysku ciepła (wg. wariantu wymienniki, kocioł itd. )
układu mokrego lub mieszanego oczyszczania spalin
systemu archiwizacji danych
nadrzędnego układu automatycznego sterowania procesem


Naszą ofertę kierujemy do :Przedsiębiorców , którzy chcą spalać od 300 do 7 500 ton odpadów rocznie
Przedsiębiorców , którzy potrafią przez cały rok zagospodarować powstające ciepło lub je sprzedać

UWAGA: budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej zaczyna się opłacać przy spalaniu powyżej 30 000 ton odpadów rocznie. Instalacja TPO proponowana przez ENEREGO-SPAW służy do zgodnego z przepisami spalania odpadów i produkcji ciepła.


Przykładowy koszt budowy TPO z piecem obrotowym do spalania RDF.
Lp. Ilość utylizowanych odpadów o wartości opałowej 12MJ/kg i o wilgotności do 30% [kg/h] Moc cieplna pieca obrotowego [MW] Moc użyteczna [MW] Cena samej technologii spalania z odzyskiem energii cieplnej i oczyszczaniem spalin [mln zł] od kwot: Koszt eksploatacji instalacji TPO z oczyszczaniem spalin w zł/ h (bez kosztów RDF, energii elektr., osobowych i bez kosztów amortyzacji)
1 250 1 0,65 11,85 15
2 750 3 1,95 17,64 40
3 1250 5 3,25 22,12 60
WW. WYLICZENIA NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO
Zapraszamy do wypełnienia ankiety:
inastalacja do spalania odpadow
najlepsza inastalacja do spalania odpadow
skuteczna inastalacje do spalania odpadow
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl