piec obrotowy

Piec obrotowy do spalania odpadów ( chroniony prawem)

Patent na Wynalazek nr 229144 zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP

Piec obrotowy jest to jedno z trzech najczęściej stosowanych urządzeń do termicznego przekształcania odpadów , obok kotła rusztowego oraz kotła fluidalnego. Takie rozwiązanie utrzymuje odpady w ciągłym ruchu, umożliwiając ich dobre napowietrzenie i całkowite spalenie. Piec obrotowy do spalania odpadów , to inaczej obrotowe przedpalenisko. Jego przemyślana konstrukcja oraz wykonanie z materiałów żaroodpornych , pozwala spalać odpady o zróżnicowanej wilgotności oraz wartości opałowej. W piecu mogą być spalane zarówno substancje stałe, jak i półpłynne. Dozwolone jest przy tym jednoczesne dawkowanie odpadów o różnych konsystencjach. Piece obrotowe wykorzystywane są do spalania paliw alternatywnych typu RDF. Bardzo dobrze sprawują się także przy termicznym przekształcaniu odpadów sypkich , do których zaliczamy np. mączkę mięsno – kostną.

Poniżej przedstawiamy parametry jakie charakteryzują piece obrotowe do spalania odpadów:
Wykonany ze stali żarowytrzymałych, izolowany termicznie po zewnętrznej stronie paleniska lub wykonany ze stali zwykłych, izolowany od wewnątrz ceramiką żarowytrzymałą.
Palenisko zawieszone na szprychach.
Napędzany elektrycznie układem wieńcowo – rolkowym.
Palnik rozgrzewający - olejowy.
Wrzutnik: rozdrabniacz wrzutnika jest chronionym prawem wzorem użytkowym zarejestrowanym pod numerem 68297 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Izolacja termiczna do 1 600 0C.
Temperatura robocza pieca 850 0C.
Temperatura max. pieca 1 100 0C, dopalacza - 1 200 0C.
Wydajność cieplna w trzech wielkościach: 1MW, 3MW, 5MW.
Spalanie RDF (o kodzie odpadu 19 12 10) w piecu obrotowym w ilościach odpowiednio:
250 kg/h, 750 kg/h , 1250 kg/h.

Remont okresowy rury pieca obrotowego jest wykonywany poprzez napawanie obszarów pocienionych w trakcie jego eksploatacji.

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na piec obrotowy i instalacje towarzyszące.
Czas potrzebny na zbudowanie instalacji do spalania odpadów wraz z urządzeniami towarzyszącymi wynosi około 18 miesięcy.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
Piec obrotowy do spalania odpadów
najskuteczniejszy piec obrotowy do spalania odpadów
tani piec obrotowy do spalania odpadów
dobre piece obrotowe do spalania odpadów
ekologiczne piece obrotowe do spalania odpadów
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl