oczyszczanie spalin

Instalacje oczyszczania spalin

Jako lider w branży TPO rozumiemy konieczność przestrzegania przyjętych przez Polskę standardów emisji. W trosce o środowisko naturalne, wprowadziliśmy szereg nowatorskich usprawnień. Nasze spalarki wyposażone są w innowacyjne funkcje. Dzięki nim efektywne oczyszczanie i odpylanie spalin jest możliwe, co ma znaczny wpływ na zmniejszenie do minimum emisji toksycznych związków do atmosfery.

Odpylanie spalin

Instalacja oczyszczania spalin przed wdrożeniem u Inwestora, wykonywana jest w siedzibie ENERGO-SPAWe – na eksperymentalnej instalacji TPO. Wykonujemy próbne palenie powierzonych przez Inwestora odpadów . W ten proces włączone jest odpylanie spalin. Jednocześnie na bieżąco wykonujemy niezbędne pomiary i analizy spalin. W taki sposób pozyskujemy dane w celu optymalizacji indywidualnej technologii sprzedawanej naszym Klientom. Dbamy o to, aby wszystkie wychodzące z ENERGO-SPAW pomiary i dane były bardzo szczegółowe, co skutkuje doborem najlepszych finalnych rozwiązań projektowych.

Oczyszczanie i odpylanie spalin podczas spalania odpadów problematycznych

Podczas spalania odpadów problematycznych, a więc odpadów takich jak żarówki i świetlówki, lakiery, farby oraz rozpuszczalniki, a także akumulatory, baterie, środki do ochrony roślin i pojemniki po aerozolach, oczyszczanie spalin, w tym ich odpylanie odbywa się u nas podczas skomplikowanego i innowacyjnego procesu, w układzie czterokomorowym:
1. Filtr workowy
2. Płuczka chemiczna kwaśna
3. Płuczka chemiczna zasadowa
4. Filtr węgla aktywnego

Dla spalania RDF zalecamy układ bez płuczki kwaśnej. Oczyszczanie spalin wraz z odpylaniem spalin to proces, który bardzo dokładnie kontrolujemy. Do naszych działań podchodzimy w sposób kompleksowy i odpowiedzialny: nasze projekty spełniają wszystkie wymagane normy.

Nowoczesne instalacje oczyszczania spalin gwarancją sukcesu

Wykorzystując innowacyjne technologie stajemy na wysokości stawianych przed nami zadań - zwiększamy nie tylko efektywność, ale również bezpieczeństwo wykonywanych przez nas usług, dzięki odpylaniu spalin. Staramy się, aby nasza praca nie wpływała negatywnie na zdrowie ludzi oraz na kondycję środowiska. Właśnie dlatego, oczyszczanie spalin traktujemy niezwykle poważnie, stosując się do obowiązującego prawa oraz szanując najwyższe obowiązujące standardy.

Technologia i instalacje oczyszczania spalin stosowana przez ENERGO-SPAW gwarantuje spełnienie emisji określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjności z instalacji - załącznik nr 5.

Lp.Nazwa substancjiStandardy emisyjne w mg/m3 (dla dioksyn i furanów w ng/m3), przy zawartości tlenu 11% w gazach odlotowych
Średnie doboweŚrednie trzydziestominutowe
AB
1Pył ogółem103010
2Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny102010
3Chlorowodór106010
4Fluorowodór142
5Dwutlenek siarki5020050
6Tlenek węgla50100150
7Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o zdolności przerobowej do 6Mg odpadów spalanych w ciągu godziny400--
8Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metaleŚrednie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin
Kadm + tal0,05
Rtęć0,05
Antymon + arsen+ ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad0,5
9Dioksyny i furanyŚrednie z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin
0,1


Oczyszczanie spalin - koszty eksploatacji instalacji TPO o mocy 1MW, 3MW i 5MW

Lp.Moc cieplna instalacji MWKoszt eksploatacji systemu oczyszczania spalin zł/h (koszt wody, odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych bez ceny utylizacji popiołu i pyłu)Cena utylizacji popiołów zł/h
1110,2115
2329,2345
3548,4275

WW. WYLICZENIA NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
instalacje oczysczczania spalin
oczyszczanie spalin
odpylanie spalin
tanie oczyszczanie spalin
najlepsze instalacje oczysczczania spalin
ekologiczne oczyszczanie spalin
zupełne odpylanie spalin
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl