oczyszczanie spalin

Instalacje oczyszczania spalin

Jaka będzie duża instalacja oczyszczania spalin i z jakich będzie zbudowana bloków , to zależy od rodzaju i ilości spalanych odpadów.

Mokre oczyszczanie spalin, które preferujemy jest uniwersalne dla wielu trudnych gatunków odpadów.

Instalacja oczyszczania spalin dla problematycznych odpadów to zasadniczo:


1. Filtr workowy
2. Płuczka chemiczna kwaśna
3. Płuczka chemiczna zasadowa
4. Filtr węglem aktywnym

Instalacja oczyszczania spalin dla spalania RDF to zasadniczo:


1. Filtr workowy
2. Płuczka chemiczna zasadowa
3. Filtr z węglem aktywnym

Po dostarczeniu próbki odpadów do ENERGO-SPAW możemy te odpady spalić w naszej bazowej instalacji z piecem obrotowym i na bieżąco dokonać pomiarów spalin . Wyniki analizy umożliwią dobór odpowiedniej instalacji oczyszczania spalin.

Technologia oczyszczania spalin musi spełniać surowe normy emisji opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjności z instalacji - załącznik nr 5.Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m3 (dla dioksyn i furanów w ng/m3), przy zawartości tlenu 11% w gazach odlotowych
Średnie dobowe Średnie trzydziestominutowe
A B
1 Pył ogółem 10 30 10
2 Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny 10 20 10
3 Chlorowodór 10 60 10
4 Fluorowodór 1 4 2
5 Dwutlenek siarki 50 200 50
6 Tlenek węgla 50 100 150
7 Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z istniejących instalacji o zdolności przerobowej do 6Mg odpadów spalanych w ciągu godziny 400 - -
8 Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metale Średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin
Kadm + tal 0,05
Rtęć0,05
Antymon + arsen+ ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad0,5
9Dioksyny i furanyŚrednie z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin
0,1


Koszty eksploatacji instalacji oczyszczania spalin dla instalacji TPO o mocy 1MW, 3MW i 5MW

Lp. Moc cieplna instalacji MW Koszt eksploatacji systemu oczyszczania spalin zł/h (koszt wody, odczynników chemicznych i innych materiałów eksploatacyjnych bez ceny utylizacji popiołu i pyłu) Cena utylizacji popiołów zł/h
1 1 10,21 10
2 3 29,23 25
3 5 48,42 35

WW. WYLICZENIA NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
instalacje oczysczczania spalin
oczyszczanie spalin
odpylanie spalin
tanie oczyszczanie spalin
najlepsze instalacje oczysczczania spalin
ekologiczne oczyszczanie spalin
zupełne odpylanie spalin
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl