Spalanie mączki mięsno-kostnej

Utylizacja odpadów przemysłu spożywczego, szczególnie mięsnego, może wiązać się z wymiernymi korzyściami dla Twojego przedsiębiorstwa. Spalanie mączki mięsno-kostnej oferuje możliwość pozyskania energii cieplnej, która może zostać wykorzystana do produkcji pary wodnej lub gorącej wody. Mączka mięsno-kostna ma niską zawartość wilgoci przy jednoczesnej dużej zawartości tłuszczu, przez co jej wysoka wartość opałowa jest porównywalna z wysokiej klasy węglem energetycznym.

Spalanie mączki mięsno-kostnej to także ekologiczny sposób utylizacji odpadów. Skład chemiczny, jak również własności energetyczne i fizyczne mączki mięsno-kostnej gwarantują, że podczas jej spalania nie dochodzi do powstania związków, które byłyby w jakikolwiek sposób szkodliwe dla atmosfery.

W naszej ofercie znajdują się nowoczesne maszyny umożliwiające bezpieczne dla środowiska spalanie mączki mięsno-kostnej. Wszystkie produkowane i montowane przez nas maszyny spełniają wymagane normy i standardy bezpieczeństwa, pozwalając przedsiębiorstwom na efektywną utylizację odpadów. Wszystkich zainteresowanych technologiami oferowanymi przez ENERGO-SPAW zapraszamy do kontaktu!
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl