utylizacja odpadów

Promujemy wydajne i bezpieczne dla środowiska rozwiązania.

Spalanie RDF - Termiczne przekształcanie odpadów

Wiele polskich przedsiębiorstw boryka się z problemem dotyczącym nadmiernego gromadzenia odpadów poprodukcyjnych. Szukając ratunku dla zaistniałej sytuacji, należy zaznaczyć w tym miejscu, że termiczne przekształcanie odpadów (TPO) niewątpliwie należy do jednej z najzdrowszych dla środowiska metod ich skutecznej utylizacji. W naszym kraju funkcjonuje wiele firm, których specjalnością jest m.in. spalanie odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i chemicznych. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z ich usług jest jak najbardziej słusznym krokiem. Jednak warto pamiętać, że istnieją inne rozwiązania, dzięki którym utylizacja odpadów może przynieść właścicielom przedsiębiorstw dodatkowe korzyści. Mamy tutaj na myśli sposobność pozyskiwania energii cieplnej lub elektrycznej.


Utylizacja odpadów komunalnych oraz spalanie osadów ściekowych to zaledwie przykładowe procesy, które dzięki instalacjom do innowacyjnego procesu jakim jest – termiczne przekształcanie odpadów. Procesy te mogą generować ciepło, energię elektryczną, a nawet chłód. Budowa takiej instalacji pozwoli zdecydowanie zredukować ilość odpadów, które jednocześnie staną się cennym surowcem energetycznym – wykorzystywanym na potrzeby przedsiębiorstwa.


 

Instalacje umożliwiające termiczne przekształcanie odpadów to trafna i opłacalna inwestycja. Zrealizujemy ją kompleksowo i w pełni profesjonalnie.


Projektowanie, budowanie oraz wdrażanie instalacji do TPO jest główną specjalnością ENERGO-SPAW. Spalanie rdf to proces, na którym naprawdę się znamy! Powierzone zadania z tego zakresu realizujemy w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz samodzielnie opracowane, sprawdzone i innowacyjne patenty techniczne. Zatrudniamy kompetentnych, doświadczonych specjalistów, którzy na każdym etapie inwestycji – począwszy od jej zaprojektowania, poprzez budowę, a kończąc na jej finalnym uruchomieniu wykazują się pełnym profesjonalizmem i gwarantują efektywne termiczne przekształcanie odpadów.


Termiczne przekształcanie odpadów wymaga innowacyjnych instalacji, które spełniają wszelkie obowiązujące normy unijne oraz uwzględniają wszystkie standardy przewidziane w przepisach prawnych – my je oferujemy! Ogromne znaczenie w naszej profesji ma także aspekt ekologiczny. Promując rozwiązania, których nadrzędnym punktem jest troska o kondycję środowiska naturalnego, zapewniamy, że proponowane przez nas spalarnie spełniają podstawową zasadę dotyczącą instalacji TPO, która warunkuje osiągnięcie takiego poziomu termicznej utylizacji odpadów, aby szkodliwość emisji zanieczyszczeń była jak najmniejsza – zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i środowiska. Dlatego też, każda spalarnia mająca na celu m.in. spalanie osadów ściekowych, odpadów przemysłowych, komunalnych lub spalanie RDF posiada funkcję oczyszczania spalin.


Korzyści jakie płyną z budowy instalacji TPO nie dotyczą jedynie właścicieli przedsiębiorstw, którzy podejmują kroki względem realizacji tej opłacalnej inwestycji. Pozytywne skutki takich działań odczuje także polska gospodarka. Powstawanie spalarni, w których wykorzystuje się termiczne przekształcanie odpadów, w istotny sposób wpływa na wywiązanie się Polski z wymagań unijnych przewidujących konieczność wdrażania takich rozwiązań, które pozwolą wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych. W zakresie tzw. energii zielonej, na tle innych krajów wypadamy dość niekorzystnie. Przykładem dla nas może być choćby Holandia – tam, termiczne przekształcanie odpadów jest niezwykle popularne i plasuje się na drugim miejscu odnawialnych źródeł energii.


Jeśli planujecie Państwo budowę spalarni lub chcielibyście uzyskać więcej informacji dotyczących instalacji termicznego przekształcania odpadów, prosimy o kontakt. Zapraszamy do siedziby ENERGO-SPAW, która mieści się w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 291. Numery telefonów oraz adres mailowy widnieją w dolnym, prawym rogu naszej strony internetowej. W razie potrzeby, prosimy dzwonić lub pisać. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
Termiczne przekształcanie odpadów
spalanie rdf
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl