projektowanie

PROJEKTOWANIE OCZYSZCZANIA SPALIN

Wiemy z jak dużymi problemami borykają się przedsiębiorcy posiadający duże ilości odpadów. Wychodząc naprzeciw ich wymaganiom i oczekiwaniom, ENERGO-SPAW kompleksowo przygotowuje, a więc projektuje, buduje, wdraża i serwisuje instalacje wykorzystywane do termicznego przekształcania odpadów. Projektowanie oczyszczania spalin oraz instalacji do spalania odpadów, to usługi do których przywiązujemy największą wagę.

Kompleksowo zajmiemy się wdrażaniem zaprojektowanej instalacjiBudując spalarnie odpadów roślinnych, zwierzęcych i przemysłowych uwzględniamy wymagane standardy jakości i bezpieczeństwa. Projektowanie oczyszczania spalin i instalacji poprzedzają precyzyjne pomiary i szereg specjalistycznych działań, a przede wszystkim próbne spalanie odpadów w naszej badawczej instalacji TPO.

Efektem pracy zespołu inżynierów projektantów ENEREGO-SPAW jest układ urządzeń spalających ponad 5 ton odpadów dziennie i jednocześnie wytwarzających ciepło, energię elektryczną lub chłód.

Projektowanie oczyszczania spalin to usługa wprowadzona przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne.

DANE POTRZEBNE DO ZAPROJEKTOWANIA INSTALACJI TPO to m. in.
1.  Rodzaj (kod) odpadu
2.  Ilość odpadu (strumień odpadu)
3.  Konsystencja (granulacja) odpadu
4.  Skład chemiczny odpadu
5.  Wilgotność odpadu
6.  Wartość opałowa odpadu


TPO GENERUJE CIEPŁO I MOŻNA JE SPOŻYTKOWAĆ NA:
1.  Suszenie odpadów
2.  Ogrzewanie (c.o.)
3.  Produkcję ciepłej wody użytkowej
4.  Produkcję pary technologicznej
5.  Wytwarzanie energii elektrycznej
6.  Produkcję chłodu


PODSTAWOWE ELEMENTY INSTALACJI TPO:
1.
Plac rozładowczo – magazynowy
2.
Przenośniki taśmowe, ślimakowe, pneumatyczne , itd.
3.
Ewentualnie suszarnia odpadów
4.
Silosy buforowe z układem transportu do pieca
5.
Piece obrotowe (lub inne) z układem wrzutowym do komory paleniska wykonane ze stali żarowytrzymałych lub w opcji ze stali zwykłych, z wykładziną wewnętrzną żarowytrzymałą
6.
Cyklony i kanały spalinowe. Kominy
7.
Kotły odzysknicowe: wodne, parowe lub na olej termalny
8.
Wentylatory powietrza i spalin
9.
Stacja oczyszczania spalin ( każdorazowo dobrana do składu odpadów )
10.
Układ ciągłego monitoringu składu spalin i archiwizacji danych
11.
Automatyka i sterowanie procesem
12.
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
13.
Instalacja odpopielania
14.
Instalacja neutralizacji ścieków
15.
Układy pompowe dozowania chemii
16.
Magazyn dla środków dozowanych do stacji oczyszczania spalin
projektowanie oczyszczania spalin
Zespół specjalistów ENERGO-SPAW, w którym projektowanie oczyszczania spalin to kwestia najważniejsza, odpowie na każde Państwa pytanie.
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem naszych technologii
Emil Mikulski
Właściciel ENERGO-SPAW

mikulski@energo-spaw.pl
Kom. +48 502 615 363
Tel. +48 61 827 99 51
Sekr. +48 61 827 99 32
ENERGO-SPAW
ul. Naramowicka 291
61-601 Poznań
tel. + 48 61 827 99 32
tel. + 48 61 827 99 58
fax + 48 61 827 99 33
e-mail: biuro@energo-spaw.pl